Logo Szoły Podstawowej nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu

Godziny dostępnosci nauczycieli

Nauczyciele

Dzień tygodnia

Godzina

D. Ambroziak

 

Wtorek    

Piątek      

7.30-8.00

 

D. Berlińska

 

Czwartek   

15.00-16.00

A.Bajor

 

Poniedziałek

12.40-13.40

I.Grabowska

 

Środa

Czwartek

7.30-8.00

13.40-14.20

A.Borówka

 

Wtorek   

Czwartek  

7.15-7.45

 

A.Cieślak

 

Poniedziałek

Wtorek

7.30-8.00

A.Hamid

 

Poniedziałek

7.45-8.45

T.Jarkowska

 

Poniedziałek

Piątek

7.30-8.00

 

M.Kopańska

 

Poniedziałek

7.30-8.00 (pierwszy i trzeci tydzień miesiąca)

M.Kulmanowska

 

Środa

7.30-8.00, 12.40-13.15

M.Lisowska

 

Poniedziałek

Piątek 

7.30-8.00

 

A.Małkowska

 

Środa

15.15-16.15

A.Napiórkowska

 

Poniedziałek

Środa

7.30-8.00

M.Nowik

 

Piątek

9.40-10.40

A.Sreberska

 

Poniedziałek

Piątek

14.30-15.00

 

K.Sternik

 

Czwartek

Piątek

7.30-8.00

J.Szymańska

 

Poniedziałek

Piątek

14.20-14.50

11.30-12.00

A.Walczak

 

Poniedziałek

Środa

 

7.30-8.00

A.Wiśniewska

 

Poniedziałek

 Piątek

7.30-8.00

A.Zawadzka

 

Poniedziałek

Środa

7.30-8.00

Ł.Wrona

 

Czwartek

13.25-14.25 (pierwszy i trzeci tydzień miesiąca)

D. Zięba

 

Piątek

8.45-9.45

E.Sowińska

 

Czwartek

13.25-14.35

J.Kulesz

 

Czwartek

15.15-16.15

S.Zachwieja

 

Piątek

7.50-8.50

A.Gruber

 

Poniedziałek

Wtorek

8.00-8.30

K.Kołodziejak

 

Środa

Czwartek  

7.30-8.00

K.Rogowska

 

Środa

Czwartek

13.30-14.00

7.30-8.00