Logo Szoły Podstawowej nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu

Informacje dla rodziców

Szkoła oferuje wielowymiarowe wsparcie z zakresu pedagogicznego i psychologicznego. Obecnie z dziećmi pracuje pedagog, psycholog, pedagog- terapeuta, pedagog specjalny oraz nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne.

Dostępne są następujące formy pomocy dla naszych uczniów:
- stypendia (naukowe, socjalne, sportowe)
- dożywianie (obiad i możliwość zakupienia posiłku)
- terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia wyrównawcze, z elementami treningu twórczości, z elementami Treningu Umiejętności Społecznych, z wykorzystaniem terapii poznawczo- behawioralnej)
- doradztwo zawodowe
- profilaktyka
- organizacja czasu wolnego w sposób konstruktywny i modelujący postawy społeczne (rajdy po Puszczy Kampinoskiej, Zima i Lato w Mieście, Tygodnie Talentów, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia sportowe, zajęcia z ceramiki, koła zainteresowań, projekty międzynarodowe)
- stały monitoring potrzeb i oczekiwań uczniów i ich rodziców
- stała współpraca specjalistów z wychowawcami klas.

Ważne telefony - gdzie szukać pomocy?
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego (22) 725 46 11
Adres: Piłsudskiego 10a, 05-870 Błonie
https://liblink.pl/7dbaZTqXgp

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 116 111

Infolinia Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów Pomagamy 800 800 605
Całodobowa Linia Wsparcia 800 70 2222
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100
Policyjny Telefon Zaufania  800 120 226