Logo Szoły Podstawowej nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu

Informacje dla uczniów

Ważne telefony - gdzie szukać pomocy?
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego (22) 725 46 11
Adres: Piłsudskiego 10a, 05-870 Błonie
https://liblink.pl/7dbaZTqXgp

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 116 111

Infolinia Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów Pomagamy 800 800 605
Całodobowa Linia Wsparcia 800 70 2222
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100
Policyjny Telefon Zaufania  800 120 226