Logo Szoły Podstawowej nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu

Ważne terminy - ocenianie

Terminy zakończenia semestrów

I semestr

 

                                                                                                                  23.12.2023                               Wystawienie ocen przewidywanych

 
                                                                                                                  12.01.2023                            Wystawienie ocen semestralnych

                                                                                                                                                                     Koniec semestru I

 

 

II semestr

                                                                                                                        20.05.2024                           Wystawienie ocen przewidywanych

    
                                                                                                                           12.06.2024                            Wystawienie ocen końcowo rocznych